Hoşgeldiniz !
+90 232 532 08 32 - (09:00 - 12:30 13:30 - 18:30 arasıdır.)
UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 
NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.                                         
 
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
 
 
***Site üzerinde bulunan fiyatların değişikliğinde güncellemelerin gecikmesinden dolayı alınan siparişlerin iptali, geri iadesi hakkını NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.   saklı tutar.
 
 
MADDE 1 - KONU
 
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
 
MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ
 
NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.   
Folkart Towers A-Blok Adalet Mah. Manas Bulv. No: 47 B/2601 35530
TEL: +90 232 532 08 32
 
MAİL: info@novatech-control.com
 
MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ
 
Müşteri olarak store.novatech-control.com alışveriş sitesine üye olan kişi. 
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 
 
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
 
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır
 
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
 
4.1  - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
4.2  - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
 
4.3  - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.' yi  sorumlu tutulamaz.
 
4.4  NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ. , sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 
4.5  - Sipariş konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.  ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.
 
4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.' ye  ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.' ye  gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 
4.7 - NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ. mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
 
4.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.' ye  gönderilebilir.
 
 
MADDE 5 - CAYMA HAKKI
 
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.' ye  email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.' ye  gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
 
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen,niteliği itibari ile hılzlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda  tüketici cayma hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
Talepleriniz sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat tipine göre hazırlanmak üzere işleme alınacaktır. Eskişehir merkezli şirketimizden ürünleri direk kendiniz teslim alabilir veya kargo firmalarıyla gönderim yapılmasını talep edebilirsiniz. Siparişleriniz onaylandıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir. 
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile NOVATECH KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.' nin  yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
 
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Bize Yazın